MAX-CAR - akcesoria motocyklowe, części do motocykli, quadów i skuterów

Jesteś tutaj > Strona główna > Zgłoszenie reklamacji - Pomoc

Zgłoszenie reklamacji - Pomoc

Wszelkie informacje oraz pomoc dotyczącą reklamacji można uzyskać pod numerem tel 502-588-305

Aby skutecznie zgłosić reklamację należy pobrać i czytelnie wypełnić druk reklamacyjny,

i wraz z towarem oraz oryginałem dowodu zakupu wysłać go na adres sprzedawcy .

Prosimy PAMIĘTAJ O PODANIU NR TEL 

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ O WSKAZANIU NUMERU KONTA na który ma być zwrot kwoty .

Druk Można pobrać  ze strony pliki do pobrania http://www.sklep.max-car.pl/downloader 

 

Druk można napisać samemu , ale treść musi zawierać :

DRUK REKLAMACJI

 

1. DANE KLIENTA (wypełnia Klient) NUMER TELEFONU___________

Imię i Nazwisko __________________________________________________

Kod Pocztowy _________________Miejscowość ____________________________________________


2. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE REKLAMACJI (wypełnia Klient)

Produkt ____________________________ Data i miejsce zakupu ______________________________

Seria/model ________________________ Nr dokumentu zakupu**____________________________


DATA wystąpienia wady  ______________________________


OPIS WADY/PRZYCZYNA REKLAMACJI (wypełnia Klient)

 

3. DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO (wypełnia Klient)

(___ ) nieodpłatna naprawa                                                          Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych

(___ ) wymiana na nowy                                                                       warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

(___ ) zwrot zapłaconej ceny *                                                              Cywilnego (Dz. U. Nr 141,poz.1176) wybór żądania należy do

(___ )obniżenie zapłaconej ceny*                                                            reklamującego.

*możliwe tylko gdy:

- naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

- sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie

- wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.

 

ZWROT KWOTY MA NASTĄPIĆ NA kONTO ________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________

(Czytelny podpis Klienta)

Ogólne warunki składania i uznania reklamacji KLIENTA


1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy.

2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem

przestrzegania przez klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w karcie gwarancyjnej oraz instrukcji

montażu i użytkowania.

3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz

poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji.

4. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce, w

oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i

dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed

uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w

ramach gwarancji). Towar jest dostarczany do i odbierany z serwisu Sprzedającego na koszt Kupującego.

5. Prawo do składania przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej, wyznaczonym w Karcie Gwarancyjnej produktu.

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji. Szczegółowy opis postępowania reklamacyjnego znajduje się w karcie gwarancyjnej i może być odmienny od powyższych zapisów, z uwagi na specyfikę zakupionego produktu.

 

 

4. Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji._______________________

Data otrzymania reklamacji _________________

Osoba rozpatrująca reklamację ______________

Data rozpatrzenia reklamacji ________________

(Pieczątka i Podpis Sprzedawcy)


 

 

 

 

Wszystko należy wydrukować WYPEŁNIĆ CZYTELNIE podpisać i odesłać na adres naszej firmy.

UWAGA NIECZYTELNE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE . 

Newsletter

Wypisz się z newslettera

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Logowanie